Rewir Dzielnicowych nr IV - Dzielnicowi - KPP Kędzierzyn Koźle

Dzielnicowi

Rewir Dzielnicowych nr IV

Rewir Dzielnicowych nr  IV ( gmina Pawłowiczki,  gmina Cisek i gmina Polska Cerekiew)
Kierownik przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji przy ul. Racławickiej 3
tel  (77) 4053435

Kierownik Rewiru: asp. sztab. Andrzej MROCZKO

47-200 Kędzierzyn – Koźle ul. Racławicka 3
tel. (77)  4821710 lub (77) 4053435

andrze.mroczko@op.policja.gov.pl

 

Dzielnicowi poszczególnych rejonów  przyjmują interesantów w Rewirze Dzielnicowych w Pawłowiczkach  ul. Wyzwolenia, tel. 77 4875107

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 do 15:30

Gmina Cisek

Rejon nr 25 (miejscowości  z terenu gminy Cisek)

starszy aspirant Wojciech KOWALEWSKI

tel.kom. 571 322 183..

dzielnicowy.kedzierzyn-kozle25@op.policja.gov.pl

Granice rejonu określają miejscowości : Łany, Błażejowice, Miejsce Odrzańskie, Podlesie, Przewóz, Dzielnica, Roszowice, Nieznaszyn, Steblów, Sukowice

Działania priorytetowe  –    Podlesie ul Szkolna rejon placu zabaw  – przeciwdziałanie niszczeniu mienia

Rejon nr 26 (miejscowości  z terenu gminy Cisek)

asp. sztabowy  Krzysztof CIEŻ

tel.kom. 571 322 182

dzielnicowy.kedzierzyn-kozle26@op.policja.gov.pl

Granice rejonu określają miejscowości : Kobylice, Landzmierz, Cisek, Roszowicki Las

Działania priorytetowe – Cisek rejon altany przy przedszkolu – przeciwdziałanie spożywania alkoholu

Gmina Polska Cerekiew

Dzielnicowi poszczególnych rejonów  przyjmują interesantów w Punkcie Przyjęć w Polskiej Cerekwi ul. Rynek 3,

poniedziałek  i czwartek w godz. 15:00-17:00

Rejon nr 27   ( miejscowości z terenu gminy Polska Cerekiew)

młodszy aspirant Piotr Duduś

tel. kom.  514 811 347

dzielnicowy.kedzierzyn-kozle27@op.policja.gov.pl

Granice rejonu określają miejscowości: Polska Cerekiew, Ciężkowice.

Działania priorytetowe – Polska Cerekiew – skwer przy Urzędzie Gminy - przeciwdziałanie grupowania się tam młodzieży  oraz spożywania alkoholu, przeciwdziałanie łamania przepisów ruchu drogowego na terenie całej miejscowości

Rejon nr 28   ( miejscowości z terenu gminy Polska Cerekiew)

młodszy aspirant  Beniamin Kasprzak

tel. kom.  571 322 186

dzielnicowy.kedzierzyn-kozle28@op.policja.gov.pl

Granice rejonu określają miejscowości:  Zakrzów, Jaborowice, Ligota Mała, Połowa, Witosławice, Grzędzin, Wronin, Mierzęcin, Dzielawy, Łaniec, Koza

Działania priorytetowe – Witosławice ul. Kozielska rejon sklepu - przeciwdziałanie spożywania alkoholu

Gmina Pawłowiczki

Rejon nr 29   ( miejscowości z terenu gminy Pawłowiczki)

starszy sierżant Paweł KMITA

tel. kom. 517 322 229

dzielnicowy.kedzierzyn-kozle29@op.policja.gov.pl

Granice rejonu określają miejscowości:  Ostrożnica, Przedborowice, Ligota Wielka, Urbanowice, Pawłowiczki

Działania priorytetowe – Pawłowiczki rejon parku i boiska sportowego – przeciwdziałanie spożywania alkoholu i zaśmiecania

Rejon nr 30 ( miejscowości z terenu gminy Pawłowiczki)

starszy sierżant Anna LASZKOWSKA
 tel.kom. 571 322 185

dzielnicowy.kedzierzyn-kozle30@op.policja.gov.pl

Granice rejonu określają miejscowości: Grudynia  Mała, Grudynia Wielka, Grodzisko, Gościęcin, Jakubowice, Milice, Kózki, Mierzęcin, Naczęsławice, Trawniki

Działania priorytetowe– Grudynia Mała i Grudynia WIelka – przeciwdziałanie zachowaniom takim jak niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów

 

Rejon nr 31 ( miejscowości z terenu gminy Pawłowiczki)

młodszy aspirant Jacek WĘGRZYN
tel.kom. 571 322 184

dzielnicowy.kedzierzyn-kozle31@op.policja.gov.pl

Granice rejonu określają miejscowości: Borzysławice, Chrósty, Dobrosławice, Dobieszów, Karchów, Maciowakrze, Radoszowy, Ucieszków

Działania priorytetowe – Radoszowy ul. Główna rejon sklepu – przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz zachowaniom takim jak niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów