Szkolenie Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji - Aktualności - KPP Kędzierzyn Koźle

Aktualności

Szkolenie Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji

Data publikacji 29.03.2019

Blisko 100 policjantów, wchodzących w skład III Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji opolskiego garnizonu, uczestniczyło we wspólnych ćwiczeniach. Szkolenie dotyczyło między innymi przypadków zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego. Ćwiczenia odbyły się na terenie Zespołu Szkół w Pruszkowie. W skład III Kompanii wchodzą policjanci z Kędzierzyna-Koźla, Prudnika, Strzelec Opolskich, Głubczyc i Krapkowic.

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla wspólnie z funkcjonariuszami z Prudnika, Strzelec Opolskich, Głubczyc i Krapkowic  uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie.

Trwające kilka godzin szkolenie miało na celu przede wszystkim udoskonalenie współdziałania ze sobą policjantów z różnych jednostek, którzy w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego będą interweniować w pododdziałach zwartych.

Policjanci doskonalili m.in. umiejętności wykorzystywane podczas zabezpieczeń imprez masowych, przejazdów zorganizowanych grup oraz z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenie policjantów obserwował p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jacek Basik.

  • Szkolenie Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji
  • Szkolenie Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji
  • Szkolenie Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji
  • Szkolenie Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji
  • Szkolenie Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji
  • Szkolenie Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji
  • Szkolenie Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji