Dodatkowe patrole w Kędzierzynie-Koźlu - Aktualności - KPP Kędzierzyn Koźle

Aktualności

Dodatkowe patrole w Kędzierzynie-Koźlu

Data publikacji 11.06.2019

Komendant Powiatowy Policji oraz Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla podpisali porozumienie w sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych. Władze Gminy przeznaczyły na ten cel 40 000 złotych. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu mł. insp.  Janusz Hencel  podpisał porozumienie z Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle  Panią Sabiną Nowosielską. Porozumienie dotyczy finansowania  służb ponadnormatywnych. Gmina przeznaczyła na ten cel 40 000 tysięcy złotych. Dzięki tym funduszom w Kędzierzynie-Koźlu będzie więcej patroli. Będą się one odbywały przede wszystkim w weekendy w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami oraz szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców. Pełniący dodatkową służbę policjanci będą również zabezpieczać organizowane na terenie gminy imprezy plenerowe.

Przy planowaniu dodatkowych patroli, uwzględniane będą także sugestie  mieszkańców oraz samorządów, a także zgłoszenia przekazywane przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

  • Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu i Prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle podpisują porozumienie w sprawie dodatkowych patroli