Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w dobie COVID-19 - Aktualności - KPP Kędzierzyn Koźle

Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w dobie COVID-19

Data publikacji 08.06.2020

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest z nami nie od dzisiaj. Dzięki niej wyeliminowano wiele zagrożeń. Aplikacja sprawdza się także podczas panującej epidemii koronawirusa. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą anonimowo, bez wychodzenia z domu przekazywać Policji swoje spostrzeżenia i uwagi, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpi zgłoszenia alarmowego. W przypadku nagłego zagrożenia, czy też zaobserwowania niewłaściwego zachowania mającego znamiona wykroczenia bądź przestępstwa prosimy o niezwłoczne powiadomienie Policji poprzez numer alarmowy 112.

O tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) jest interaktywnym narzędziem komunikacji pomiędzy społeczeństwem, a Policją wie już większość mieszkańców naszego regionu.

Poprzez KMZB mieszkańcy mogą anonimowo, bez wychodzenia z domu przekazywać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie ich bezpieczeństwa. Wszystkie uwagi i zgłoszenia są zawsze weryfikowane i uwzględniane przy planowaniu służb.

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę internetową policji. Po kliknięciu otwiera się informacja o tym, co to jest KMZB i do czego służy. Aby usprawnić komunikację, zostały przygotowane specjalne ikony, które umożliwiają szybkie i sprawne precyzowanie zagrożeń i nanoszenie ich na mapę.

Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpi zgłoszenia alarmowego dlatego też w przypadku nagłego zagrożenia, czy też zaobserwowania przez mieszkańców niewłaściwego zachowania mającego znamiona wykroczenia bądź przestępstwa prosimy o niezwłoczne powiadomienie Policji poprzez numer alarmowy 112.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa