WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ - Wydziały - KPP Kędzierzyn Koźle

WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 

WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU

p.o. Naczelnik: nadkom. Dariusz Andryszczyk

e-mail: dariusz.andryszczyk@op.policja.gov.pl

Sekretariat: tel. 77 4724630,  faks +48 774724645

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik: nadkom. Magdalena Pławiak-Woda

e-mail: magdalena.plawiak@op.policja.gov.pl

Sekretariat: tel. 77 4724610,  faks +48 774724645

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik: podinsp. Tomasz Wrona

e-mail: tomasz.wrona@op.policja.gov.pl

 

Z-ca naczelnika: kom. Sebastian Majewicz

e-mail: sebastian.majewicz@op.policja.gov.pl

 

Sekretariat : tel. 77 4724676,  faks +48 774724645

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik: nadkom. Krzysztof Korejba

e-mail: krzysztof.korejba@op.policja.gov.pl

 

Z-ca naczelnika: asp. sztab. Grzegorz Dercz

e-mail : grzegorz.dercz@op.policja.gov.pl

 

Sekretariat : tel. 77 4724660,  faks +48 774724645

 

WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 Naczelnik : kom Bogusław Piechocki

e-mail : boguslaw.piechocki@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 77 4053454, faks +48 774724645