WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ - Wydziały - KPP Kędzierzyn Koźle

WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 

WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU

 Naczelnik : nadkom. Piotr Kordek

e-mail :piotr.kordek@op.policja.gov.pl

Z-ca naczelnika: kom.  Dariusz Andryszczyk

e-mail : dariusz.andryszczyk@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 77 4724630  faks +48 774724645

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 Naczelnik : kom. Magdalena Pławiak - Woda

e-mail :magdalena.plawiak@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 77 4724610  faks +48 774724645

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 Naczelnik : podinsp. Tomasz Wrona

e-mail :tomasz.wrona@op.policja.gov.pl

Z-ca naczelnika: kom.  Sebastian Majewicz

e-mail : sebastian.majewicz@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 77 4724676  faks +48 774724645

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

 Naczelnik : kom. Krzysztof Korejba

e-mail :krzysztof.korejba@op.policja.gov.pl

Z-ca naczelnika: asp. sztab. Artur Sielski

e-mail : artur.sielski@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 77 4724660  faks +48 774724645

 

WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 Naczelnik : p.o. podkom Bogusław Piechocki

e-mail : boguslaw.piechocki@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 77 4053454 faks +48 774724645