Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu - Wydziały - KPP Kędzierzyn Koźle

Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu

 

WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU

Naczelnik: nadkom. Dariusz Andryszczyk

e-mail: dariusz.andryszczyk@op.policja.gov.pl

Sekretariat: tel. 47 863 42 30,  faks 47 863 42 45

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik: nadkom. Magdalena Pławiak-Woda

e-mail: magdalena.plawiak@op.policja.gov.pl

Sekretariat: tel. 47 863 42 10,  faks 47 863 42 45

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik: podinsp. Tomasz Wrona

e-mail: tomasz.wrona@op.policja.gov.pl

 

Z-ca Naczelnika: kom. Sebastian Majewicz

e-mail: sebastian.majewicz@op.policja.gov.pl

 

Sekretariat : tel.47 863 42 76,  faks 47 863 42 45

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik: asp. sztab. Dariusz Pasoń

e-mail: dariusz.pasoń@op.policja.gov.pl

 

Z-ca Naczelnika: asp. sztab. Grzegorz Dercz

e-mail : grzegorz.dercz@op.policja.gov.pl

 

Sekretariat : tel. 47 863 42 60,  faks 47 863 42 45

 

WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Naczelnik : kom. Bogusław Piechocki

e-mail : boguslaw.piechocki@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel.47 863 44 44, faks 47 863 42 45