Aktualności

Fajerwerki a bezpieczeństwo

Data publikacji 28.12.2018

Przed nami Sylwester oraz powitanie Nowego Roku. Aby były to chwile szczęścia i dobrej zabawy warto pamiętać o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

Co roku w trakcie sylwestrowych zabaw podczas odpalania fajerwerków dochodzi do ciężkich wypadków – poparzeń,  uszkodzeń ciała i pożarów. Wśród ofiar są zarówno dzieci jak i dorośli. Dlatego apelujemy o dużą rozwagę przy używaniu wyrobów pirotechnicznych.

 

              Podczas zakupu wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

 • Nie kupuj petard w przypadkowych miejscach.
 • Sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim to przestępstwo, które podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli handlowcy sprzedają petardy dzieciom informujmy o tym policję - to uchroni najmłodszych przed nieszczęśliwymi wypadkami.
 • Przed zakupem materiałów pirotechnicznych sprawdź czy obudowa nie posiada żadnych pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń  oraz czy jest dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, która zawiera co najmniej informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Odpalając wyroby pirotechniczne pamiętaj:

 • Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.
 • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego dzieci nie powinny pod żadnym pozorem odpalać ich same.
 • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.
 • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.
 • Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.
 • W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard.
 • Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało.
 • Huk petard niepokoi zwierzęta. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów.
 • Gdy doszło do wypadku, wezwijmy odpowiednie służby ratownicze dzwoniąc na numer alarmowy 112.
 • Fajerwerki a bezpieczeństwo
 • Fajerwerki a bezpieczeństwo
Powrót na górę strony