Pozwolenia i licencje

Pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego

W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji bronią jest:

 
1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa, 
2. broń pneumatyczna, 
3. miotacze gazu obezwładniającego, 
4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: 
a. broń biała w postaci 
• ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, 
• kastetów i nunczaków, 
• pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, 
• pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, 
b. broń cięciwowa w postaci kusz, 
c. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (popularnie - paralizatory).

 

W rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji:

Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,  a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

 

Wnioski należy skaładać do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu przy ul. Wojska Polskiego 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Powrót na górę strony